Polityka Senioralna na Mazowszu

Szanowni Państwo,

Witam na stronie internetowej przygotowanej dla seniorów, ich rodzin, organizacji pozarządowych i samorządów terytorialnych.  Jej celem jest upowszechnianie informacji na tematy dotyczące polityki senioralnej,  działań realizowanych na rzecz osób starszych i integracji międzypokoleniowej w województwie mazowieckim.

Zapraszam do współpracy w powyższym zakresie.

Barbara Kucharska
Pełnomocnik
Zarządu Województwa Mazowieckiego
ds. polityki senioralnej

Tab Drupal

Ostatnie zdjęcia

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoba do kontaktu

 • Joanna Rosiek-Bryks
 • Tel.: (22) 622 42 32 w. 37
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl