„SENIOR-TO-WIGOR” Mazowiecka Interdyscyplinarna Szkoła Promocji Zdrowia Seniorów

W ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w 2017 r. Fundacja „Smart Health – Zdrowie w 3D” realizowała projekt pt. „SENIOR-TO-WIGOR” Mazowiecka Interdyscyplinarna Szkoła Promocji Zdrowia Seniorów.

Głównym celem Projektu było zwiększenie potencjału reintegracji społecznej seniorów na Mazowszu w obszarze zdrowego stylu życia. 

Słuchacze Szkoły (około 40 osób), rekrutowani spośród liderów programu SENIOR-TO-WIGOR z Mazowieckich Rad Seniorów, wzięli udział w realizacji trzech modułów działań edukacyjnych skupiających się na 1) dyskusji wspólnych wyzwań stojących przed prozdrowotną działalnością i polityką senioralną, 2) poszerzeniu interdyscyplinarnej wiedzy o zdrowiu seniorów oraz 3) uzyskaniu kompetencji do prowadzenia nowoczesnych działań prozdrowotnych w obszarze ochrony i promocji zdrowia seniorów. 

W ramach modułu A (wspólnych wyzwań) słuchacze nabyli wiedzę jak racjonalnie zaspokajać codzienne potrzeby bytowe, jak realizować swoje marzenia poprzez rozwijanie zainteresowań i pasji na najważniejszych dla seniorów polach działalności społecznej i zawodowej, włączać w działania senioralne osoby zagrożone lub wykluczone społecznie oraz promować i wzmacniać aktywny udział Rad Seniorów w polityce senioralnej. 

W ramach modułu B (interdyscyplinarnej wiedzy) słuchacze Szkoły zapoznali się na wykładach i konwersatoriach z aktualnym stanem wiedzy na temat m.in. zdrowotnych, społecznych, kulturowych i ekonomicznych uwarunkowań problemów wieku starszego, zapobiegania chorobom wieku starszego, wspomagania aktywności i sprawności fizycznej i umysłowej, specyfiki promocji zdrowia wśród seniorów, dostępnych dla seniorów innowacyjnych programów i urządzeń monitorujących i chroniących zdrowie. 

W ramach modułu C (praktyczne kompetencje) słuchacze Szkoły na warsztatach i zajęciach praktycznych nabyli szereg umiejętności dotyczących tworzenia, oceniania i wdrażania w życie scenariuszy promujących zdrowie wśród osób starszych. W ramach tych zadań uwzględniono zagadnienia niezbędne do prowadzenia zdrowego trybu życia.

Projekt został zgłoszony do magazynu rynekzdrowia.pl w ramach konkursu dla samorządów: zgłoś ciekawą inicjatywę prozdrowotną!

Poniżej do pobrania materiały opracowane w ramach realizowanego projektu.

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej