Formy wsparcia dziennego dla seniorów

Samorządy gminne i powiatowe na Mazowszu widzą potrzebę przygotowania się do demograficznego starzenia się społeczeństwa. Już w niedalekiej przyszłości, co czwarty mieszkaniec naszego regionu będzie miał więcej niż 60 lat. Coraz więcej będzie seniorów powyżej 80 roku życia.

Odpowiedzą na te potrzeby jest tworzenie dziennych form pomocy. Jedną z nich są dzienne domy pobytu, które mogą być tworzone wyłącznie ze środków własnych samorządu gminy lub znacznie dofinansowane z Rządowego Programu „Senior +”. 

W dwóch pierwszych latach realizacji Rządowego Programu (2015-2016), na Mazowszu powstało 13 Dziennych Domów „Senior Wigor”.

Od 2017 r. została zmieniona nieco formuła programu. Poza możliwością utworzenia Dziennego Domu „Senior+”, istnieje możliwość otrzymania dotacji na utworzenie lub wyposażenie klubu seniora.

W bieżącym roku przekazano datacje na powstanie 4 dziennych domów i 9 klubów seniorów, następującym  gminom i miastom na Mazowszu:

Gmina Brwinów (Klub "Senior +")
Gmina Garwolin (Klub "Senior +")
Gmina Krasnosielc (Klub "Senior +")
Gmina Małkinia Górna (Klub "Senior +")
Gmina Nasielsk (Klub "Senior +")
Gmina Ojrzeń (Dzienny Dom "Senior +")
Gmina Olszewo-Borki (Dzienny Dom "Senior +")
Gmina Sarnaki (Dzienny Dom "Senior +")
Gmina Sterdyń (Klub "Senior +")
Miasto i Gmina Przysucha (Klub "Senior +")
Miasto i Gmina Mordy (Klub "Senior +")
Miasto Gostynin (Klub "Senior +")
Miasto Ostrołęka (Dzienny Dom "Senior +")

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,8810,258-plac...

 

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

 • Kierownik Wydziału - w. 44
 • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl