Szkolenie edukacyjne dla pracowników OPS

Szanowni Państwo,
 
Zapraszamy do udziału w szkoleniu edukacyjnym dla pracowników OPS, dotyczącym inspirowania środowisk działających na rzecz osób starszych, w zakresie ich udziału w tworzeniu i funkcjonowaniu gminnych rad seniorów.
 
Szkolenie odbędzie się w dniu 26 października 2018 roku w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, sala konferencyjna (VI p.) w godz. 9.30-14.30.
 
Udział w konferencji jest bezpłatny.
 
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc udział w spotkaniu wymaga rejestracji. W związku z powyższym prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (w załączeniu poniżej) i przesłanie do dnia 22 października 2018 r. skanem na adres: martyna.poplawska@mcps.com.pl 
 
Serdecznie zapraszamy!

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej