Teleopieka dla seniorów

12 grudnia 2017 r. w siedzibie naszego Centrum przy ul. Nowogrodzkiej 62 a w Warszawie odbyło się seminarium pt. „Możliwości wsparcia osób starszych w miejscu zamieszkania poprzez wykorzystanie nowych technologii IT (teleopieka)”.

Uczestnicy spotkania, w większości pracownicy ośrodków pomocy społecznej oraz przedstawiciele środowisk senioralnych mieli możliwość zapoznania się z przykładami telopieki realizowanymi dotychczas w Polsce, jak również w wybranych krajach europejskich (Hiszpania, Niemcy). Usługi teleopiekuńcze są rodzajem monitoringu pozostających samotnie w domu osób chorych, starszych, niepełnosprawnych, kobiet w ciąży, itd.

W podstawowej wersji osoba korzystająca z usług teleopieki wyposażona jest w tzw. terminal telefoniczny (telefon) oraz brelok, wisiorek lub bransoletkę z przyciskiem SOS, powodującym po naciśnięciu automatyczne uruchomienie przez terminal, w trybie głośnomówiącym połączenia z centrum monitoringu, gdzie operator może uruchomić stosowny rodzaj pomocy.

Rozwiązania stosowane w naszym kraju były zaprezentowane na przykładzie miast Opola i Poznania. Pilotażowe projekty tego typu są lub były zrealizowane również w województwie mazowieckim - w Warszawie i w Płocku.

Samorządy już obecnie mają możliwość pozyskiwania unijnych środków finansowych na ten cel w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych dla poszczególnych województw.

Na zakończenie spotkania zgodnie uznano, że teleopieka jest potrzebna, a więc będzie się rozwijać w najbliższej przyszłości, co wynika ze zmiany struktury rodzin i prowadzenia przez osoby starsze, często mniej samodzielne jednoosobowych gospodarstw domowych.

Przy okazji spotkania Elżbieta Bogucka - Zastępca Dyrektora MCPS odniosła się do roli ośrodków pomocy społecznej w kreowaniu polityki senioralnej opartej na nowych technologiach, przedstawiono również działania polityki senioralnej, zaplanowane do realizacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i jego partnerów w roku 2018.

Mając nadzieję na upowszechnianie usług teleopieki na Mazowszu, w związku z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia, w imieniu Dyrekcji naszego Centrum pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkie Osoby w wieku senioralnym i życzymy Państwu spokojnego wypoczynku oraz dobrego zdrowia w nadchodzącym - 2018 roku.

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej