Wypracowanie zasad współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego ze środowiskiem organizacji pozarządowych w zakresie polityki senioralnej

25 maja 2018 r. w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi, którego celem było wypracowanie zasad współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Wszystkich przybyłych gości przywitała Elżbieta Lanc, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Artur Pozorek, p. o. dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, oraz Elżbieta Bogucka, zastępca dyrektora MCPS.

Artur Pozorek przedstawił założenia tematyczne polityki senioralnej w województwie mazowieckim na lata 2018-2022. Podczas spotkania rozmawiano na temat filarów współpracy, zwłaszcza dotyczących 2018 roku. Zaproponowano założenia oraz działania Wojewódzkiej Rady Seniorów. Uczestnicy chętnie zgłaszali swoje uwagi i propozycje, aby Wojewódzka Rada Seniorów była prężnie działającym gremium.

W spotkaniu wziął również udział Karol Mojkowski, który w organizacjach pozarządowych pracuje od 15 lat, jest uczestnikiem akcji "Masz głos, masz wybór". W ramach tej akcji pokazują organizacjom pozarządowym jak krok po kroku zrealizować pomysł lub rozwiązać lokalny problem, podpowiadają sposoby na zaangażowanie mieszkańców oraz pokazują, jak prowadzić skuteczną współpracę z władzami.

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej