Domy pomocy społecznej na Mazowszu

L.p. Nazwa Typ domu Powiatsortuj malejąco Adres
11 Parafialny Dom Pomocy Społecznej im. Ks. Piotra Skargi dla osób w podeszłym wieku grójecki ul. Worowska 1
05-600, Grójec
12 Dom Pomocy Społecznej "Pod Topolami" w Lesznowoli dla osób przewlekle psychicznie chorych grójecki Lesznowola, ul. Grójecka 1
05-600, Grójec
13 Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej dla osób przewlekle somatycznie chorych grójecki ul. Bielińskiego 26
26-420, Nowe Miasto
14 Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych kozienicki ul. Lubelska 50
26-900, Kozienice
15 Dom Pomocy Społecznej im. Wandy Olędzkiej dla osób w podeszłym wieku legionowski ul. St. Okrzei 5
05-120, Legionowo
16 Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie dla osób w podeszłym wieku legionowski ul. Jagiellońska 71
05-120, Legionowo
17 Dom Pomocy Społecznej w Lipsku dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie lipski ul. 1-go Maja 78
27-300, Lipsko
18 Dom Pomocy Społecznej Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrołęce dla osób przewlekle somatycznie chorych m. Ostrołęka ul. I Armii Woj. Polskiego 32
07-401, Ostrołęka
19 Dom Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce dla osób przewlekle psychicznie chorych m. Ostrołęka ul. Rolna 27
07-410, Ostrołęka
20 Dom Pomocy Społecznej "MECENAT" s.c. M. Alabrudzińska, A. Alabrudziński dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób niepełnosprawnych fizycznie m. Płock ul. Maszewska 18
09-400, Płock

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej