Domy pomocy społecznej na Mazowszu

L.p. Nazwa Typ domu Powiatsortuj malejąco Adres
101 Dom Pomocy Społecznej w Bądzynie dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie żuromiński
09-304, Lubowidz
102 Dom Pomocy Społecznej w Gródku dla osób przewlekle psychicznie chorych zwoleński Gródek 26
26-720, Policzna
103 Dom Pomocy Społecznej w Hamerni dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie żyrardowski Tartak, ul. Mszczonowska 1
96-325, Radziejowice
104 Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych żyrardowski ul. Limanowskiego 32b
96-300, Żyrardów
105 Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku żyrardowski ul. Sosabowskiego 23
96-300, Żyrardów

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej