Domy pomocy społecznej na Mazowszu

L.p. Nazwa Typ domu Powiatsortuj malejąco Adres
31 Dom Pomocy Społecznej w Wierzbicy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób przewlekle somatycznie chorych m. Radom ul. Sienkiewicza 37
26-680, Wierzbica
32 Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej w Radomiu dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych m. Radom ul. Struga 88
26-600, Radom
33 Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych m. Radom ul. Rodziny Ziętalów 13
26-600, Radom
34 Dom Pomocy Społecznej im. św. Kazimierza dla osób przewlekle somatycznie chorych m. Radom ul. Garbarska 35
26-600, Radom
35 Dom Pomocy Społecznej "Dom Nad Stawami" dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych m. Siedlce ul. Poniatowskiego 32
08-110, Siedlce
36 Dom Pomocy Społecznej "Leśny" dla osób przewlekle psychicznie chorych m. st. Warszawa ul. Tułowicka 3
01-974, Warszawa
37 Dom Pomocy Społecznej "Chemik" dla osób w podeszłym wieku m. st. Warszawa ul. Korotyńskiego 10
02-121, Warszawa
38 Dom Pomocy Społecznej "Syrena" dla osób w podeszłym wieku m. st. Warszawa ul. Syreny 26
01-151, Warszawa
39 Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych m. st. Warszawa ul. Wójtowska 13
00-224, Warszawa
40 Dom Pomocy społecznej dla Kombatantów dla osób przewlekle somatycznie chorych m. st. Warszawa ul. Dickensa 25
02-382, Warszawa

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej