Domy pomocy społecznej na Mazowszu

L.p. Nazwa Typ domu Powiatsortuj malejąco Adres
71 Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie piaseczyński ul. Potulickich 1
05-510, Konstancin-Jeziorna
72 Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych piaseczyński ul. Szpitalna 1
05-530, Góra Kalwaria
73 Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi dla osób przewlekle psychicznie chorych (kobiet) piaseczyński Robercin, ul. Gościniec 32
05-503, Głosków
74 Dom Pomocy Społecznej Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie pruszkowski ul. Wiosenna 21
05-840, Brwinów
75 Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Kostowcu dla osób w podeszłym wieku pruszkowski ul. Matki Dymman 9
05-831, Młochów
76 Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie pruszkowski ul. Żbikowska 40
05-800, Pruszków
77 Dom Pomocy Społecznej w Czubinie dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie pruszkowski Czubin 13
05-840, Brwinów
78 Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych przasnyski ul. Świerczewo 9
06-300, Przasnysz
79 Dom Pomocy Społecznej w Przasnyszu dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie przasnyski ul. Ruda 1
06-300, Przasnysz
80 Dom Pomocy Społecznej "NOWELA" dla osób przewlekle psychicznie chorych przysuski Gałki 70
26-434, Gielniów

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej