Cykl spotkań z mazowieckimi seniorami

W Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej 30 listopada, 1 i 2 grudnia 2015 r. Pełnomocnik Zarządu ds. Polityki Senioralnej Barbara Kucharska spotkała się z przedstawicielami różnych środowisk senioralnych. W spotkaniach uczestniczyła Elżbieta Lanc – członek Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz zaproszeni prelegenci: Grażyna Jakubczyk z Dziennego Domu Pomocy „Senior-Wigor” z Radomia, Maria Klaman - Towarzystwo Inicjatyw Twórczych i Przemysław Wiśniewski - Fundacja Zaczyn.

Pierwszego dnia w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele gminnych rad seniorów i Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Następne dni były okazją do dyskusji z reprezentantami Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Spotkania miały na celu wspólne omówienie działań dla środowiska seniorów i integracji międzypokoleniowej, które będą realizowane w 2016 r. na Mazowszu we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

 

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

 • Kierownik Wydziału - w. 44
 • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl