Konferencja „Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce”

W dniu 5 listopada 2015 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie odbyła się konferencja: "Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce” zorganizowana w ramach projektu systemowego:  Formalne i nieformalne instytucje opieki w Polsce. Etap pierwszy prac, realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zainicjowanego przez Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz MPiPS.

Zasadniczym celem konferencji było upowszechnienie rezultatów przeprowadzonych badań oraz przedyskutowanie kluczowych kwestii dotyczących kierunków rozwoju systemu opieki w Polsce,  implikacji wyników badań dla systemu opieki, w tym możliwości wykorzystania wniosków z  przeprowadzonych badań dla do właściwego kreowania polityki społecznej na poziomie lokalnym, regionalnym i centralnym w zakresie organizacji i wspierania opieki w Polsce.

Rezultaty projektu będą wykorzystane do przygotowania działań wdrożeniowych, które są planowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w perspektywie finansowej UE 2014-2020. Działania wdrożeniowe będą polegały na przetestowaniu i pilotażowym zastosowaniu rozwiązań przełamujących zidentyfikowane w badaniu bariery rozwoju formalnych instytucji opieki w Polsce.

Produkty finalne projektu tj. dwa raporty zostaną opublikowane w formie książkowej i rozesłane do odbiorców kraju, będą to: „Raport podsumowujący wyniki badań terenowych” oraz „Raport końcowy” z rekomendacjami, ponadto zostaną udostępnione w wersji elektronicznej na stronie internetowej MPiPS oraz CRZL.

(informacja opracowana z materiałów przygotowanych przez CRZL)

 

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

 • Kierownik Wydziału - w. 44
 • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl