Aktualności

Uchwała ws. Mazowieckiej Rady Seniorów oraz nadania jej regulaminu

W dniu 14 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 1772/388/18 w sprawie Mazowieckiej Rady Seniorów oraz nadania jej regulaminu.

Postępujące zmiany demograficzne skutkujące wzrostem liczby najstarszych mieszkańców województwa mazowieckiego, wskazują na konieczność podejmowania działań zapewniających poprawę jakości życia osób starszych.

Życzenia z okazji Dnia Seniora

Konferencja "Wolontariat jako forma towarzyszenia i wspierania seniorów" połączona z obchodami "Międzynarodowego Dnia Wolontariusza"

Szanowni Państwo,
 
Zapraszamy do udziału w konferencji pt. "Wolontariat jako forma towarzyszenia
i wspierania seniorów" połączonej z obchodami "Międzynarodowego Dnia Wolontariusza".

 
Konferencja dla 120 osób odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 r. w Kinie Praha,
ul. Jagiellońska 26 w Warszawie, w godz. 10:00-15:00. Będzie to forma podziękowania dla wszystkich wolontariuszy - seniorów, któremu przyświeca cel edukacyjny
(program w załączeniu poniżej).
 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
 

Spotkanie podsumowujące współpracę Samorządu Województwa Mazowieckiego ze środowiskami seniorów na Mazowszu

Szanowni Państwo,
 
Zapraszamy do udziału w spotkaniu z przedstawicielami środowisk działających na rzecz osób starszych współpracujących z Wydziałem ds. Polityki Senioralnej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.
 

Spotkanie odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 roku w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, sala konferencyjna (VI p.) w godz. 10:00-14:00.
 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
 

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej