Aktualności

Wypracowanie zasad współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego ze środowiskiem rad seniorów

19 kwietnia 2018 r. w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej odbyło się spotkanie z Radami Seniorów, którego celem było wypracowanie zasad współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Wszystkich przybyłych gości przywitała Elżbieta Lanc, członek zarządu Województwa Mazowieckiego, Artur Pozorek, p.o. dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, oraz Elzbieta Bogucka, zastępca dyrektora MCPS.

Życzenia Wielkanocne

Kształtowanie polityki senioralnej poprzez współpracę Samorządu Województwa Mazowieckiego z Uniwersytetami Trzeciego Wieku

23 marca 2018 roku Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zorganizowało spotkanie przedstawicieli kadry zarządzającej Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Spotkanie dotyczyło prowadzonej przez Uniwersytety aktywności dla seniorów oraz możliwości współpracy z samorządem Województwa Mazowieckiego.

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej