Archiwum 2015

Do końca 2015 roku w województwie mazowieckim powstanie 11 Domów Dziennego Pobytu Senior-Wigor dla seniorów

Otwarcie Domu Senior Wigor w Woli Karczewskiej

W gminie Wiązowna przy ul. Doliny Świdra 6 w Woli Karczewskiej otwarty został Dom „Senior – WIGOR”. Celem utworzenia placówki jest zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów nieaktywnych zawodowo w wieku 60+  w działania samopomocowe oraz włączanie w życie społeczności lokalnych.

Uruchomienie tej placówki było możliwe dzięki dofinansowaniu na realizację projektu w ramach Programu Wieloletniego „Senior – WIGOR” na lata 2015 – 2020” w kwocie 204 4081,81 zł.

Konferencja „Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce”

W dniu 5 listopada 2015 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie odbyła się konferencja: "Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce” zorganizowana w ramach projektu systemowego:  Formalne i nieformalne instytucje opieki w Polsce. Etap pierwszy prac, realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zainicjowanego przez Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz MPiPS.

Medal Pamiątkowy Pro Masovia dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ursusie

Za wybitne zasługi i całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Ursusie zostało uhonorowane Medalem Pro Masovia. Został on wręczony Pani Prezes Lucynie Wasilewskiej podczas XIII inauguracji roku akademickiego 2016/2017.

 

Cykl spotkań z mazowieckimi seniorami

W Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej 30 listopada, 1 i 2 grudnia 2015 r. Pełnomocnik Zarządu ds. Polityki Senioralnej Barbara Kucharska spotkała się z przedstawicielami różnych środowisk senioralnych. W spotkaniach uczestniczyła Elżbieta Lanc – członek Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz zaproszeni prelegenci: Grażyna Jakubczyk z Dziennego Domu Pomocy „Senior-Wigor” z Radomia, Maria Klaman - Towarzystwo Inicjatyw Twórczych i Przemysław Wiśniewski - Fundacja Zaczyn.

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej