Archiwum 2015

Telefon Zaufania dla ludzi starszych

Zapraszamy na stronę internetową stowarzyszenia "mali bracia Ubogich": http://www.malibracia.org.pl/

Na stronie mogą Państwo uzyskać informacje dotyczące telefonów zaufania dla osób starszych oraz godziny dyżurów.

 

Otwarcie oddziału geriatrycznego w Szpitalu Wolskim

13 października 2015 r. został otworzony oddział geriatryczny w Szpitalu Wolskim. Jest to największy tego typu oddział na Mazowszu.

Mazowieccy seniorzy inaugurują rok akademicki 2015/2016

W październiku we wszystkich uczelniach wyższych rozbrzmiewa Gaude Mater. Zwyczaj ten jest kultywowany  w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, które uroczyście rozpoczęły rok akademicki 2015/2016.

W województwie mazowieckim działa około 90 UTW. Do tej grupy należy Uniwersytet działający w Mazowieckim Instytucie Kultury przy ul. Elektoralnej 12.

ESN - międzynarodowa organizacja zajmująca się polityką społeczną

Misją ESN jest wspomaganie swoich członków, tak by za pośrednictwem wysokiej jakości usług mogli wspierać najsłabszych w ich dążeniach do lepszego życia. Aby osiągnąć te cele, ESN stwarza ludziom, od których zależy projektowanie i świadczenie lokalnych usług publicznych w całej Europie, możliwość poznania się, dzielenia doświadczeniami, wymiany poglądów i fachowej wiedzy, niezbędnych do tworzenia efektywnej polityki społecznej.

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej