Archiwum 2015

Projekt ustawy o osobach starszych

2 września 2015 r. podczas posiedzenia sejmowej komisji polityki senioralnej odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o osobach starszych.

W zgłoszonym przez komisję polityki senioralnej projekcie ustawy, Rada Ministrów corocznie, do końca września, przedstawiać ma Sejmowi i Senatowi informację o sytuacji osób starszych. Jej przedmiotem będzie, m.in.:

• sytuacja demograficzna społeczeństwa

• prognozy na kolejne lata oraz implikacje zmian demograficznych dla polityki państwa

•sytuacja dochodowa i warunki mieszkaniowe osób starszych

Międzynarodowy Kongres Zdrowego Starzenia

Wydarzenie odbędzie się 24 i 25 września 2015 r. w Warszawie w Galerii Porczyńskich przy Placu Bankowym 1

Zaproszenie do udziału w bezpłatnych wykładach lekarza geriatry

W dniu 7 września 2015 r. o godz. 15. 30 odbędzie się wykład pt. Problemy zdrowotne po 60 r.ż. - choroby i ich leczenie w Warszawskim Warsztacie ul. Plac Konstytucji 4.

Tematyka wykładu będzie dotyczyła:

Będzie Narodowy Instytut Geriatrii

Rada Ministrów wydała we wtorek (25 sierpnia 2015 r.) rozporządzenie w sprawie reorganizacji Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. Eleonory Reicher w Warszawie. Zaproponowane zmiany dotyczą rozszerzenia działalności Instytutu Reumatologii  o geriatrię i dziedziny pokrewne. Instytut w nowej formule będzie się zajmował między innymi:

• prowadzeniem badań naukowych  w zakresie  gerontologii  i geriatrii, reumatologii, rehabilitacji, ortopedii i traumatologii, chorób przewlekłych i chorób powodujących niesamodzielność oraz zdrowia publicznego;

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej