Archiwum 2015

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Dnia 5 sierpnia 2015 r. weszła w życie ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Zgodnie z jej treścią od 2016 roku na terenie całej Polski zacznie funkcjonować system darmowych porad prawnych

Nieodpłatana pomoc prawna

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę, w wyniku przeprowadzonego konkursu zaprosiło 10 partnerstw rad seniorów i samorządów do udziału w projekcie „Zoom na Rady Seniorów. Uniwersytet Obywatelski”. Projekt ma na celu wzmocnienie partnerskiej współpracy rad seniorów i samorządów.

Wśród zaproszonych partnerstw z całego kraju, w projekcie będzie brało udział partnerstwo z Legionowa w województwie mazowieckim. Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej:

Konferencja „Kultura a seniorzy”

W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, odbędzie się  3 września 2015 r. konferencja „Kultura a seniorzy”

Konferencję otworzą prof. Małgorzata Omilanowska – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Władysław Kosiniak-Kamysz – Minister Pracy i Polityki Społecznej. Zaproszeni goście będą dyskutowali na temat aktywności edukacyjnej, kulturalnej i społecznej osób starszych w Polsce oraz podzielą się przykładami dobrych praktyk w tej dziedzinie.

KULTURA DOSTĘPNA

Program KULTURA DOSTEPNA, wdrażany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2015 r., stanowi systemowe rozwiązanie, służące niwelowaniu barier kompetencyjnych, finansowych, uwzględniające szczególnie sytuację grup narażonych na wykluczenie z uczestnictwa w kulturze. Realizacja Programu KULTURA DOSTEPNA ma na celu intensyfikowanie i poszerzanie wachlarza inicjatyw, które ograniczają przeszkody w dostępie do kultury oraz uświadamiają potrzebę uczestnictwa w kulturze.

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej