Archiwum 2015

"Koperta życia” – co to takiego?

„Koperta życia” to akcja do której przystąpienia zachęcają lekarze i pracownicy pogotowia ratunkowego. Akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach czy pudełkach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach wraz z ich dawkami, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr Pesel. Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu i łatwo dostępnym.

"Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem" - wyniki konkursu ofert

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z listą organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Mazowieckiego w 2015 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia w obszarze polityka społeczna, podobszarze: działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem. Wykaz ofert dla zadań:

 nr 1 „Wspieranie i realizacja programów informacyjno- edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie”

"Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych" - wyniki konkursu ofert

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z listą organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Mazowieckiego w 2015 roku w obszarze polityka społeczna, podobszar: „Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych”.

Wyniki tegorocznego konkursu "Senior-WIGOR"

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z listą jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego, którym zostało przyznane dofinansowanie w ramach  tegorocznego konkursu na dofinansowanie dziennych domów "Senior-WIGOR".

Pełna lista z wynikami konkursu „Senior-WIGOR” dostępna jest na stronie internetowej www.mpips.gov.pl pod zakładką Seniorzy.

Link bezpośredni

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej