Archiwum 2016

Rządowy Program Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Edycja 2017

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło regulamin konkursu ofert w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Edycja 2017.

W 2017 roku, maksymalna kwota dotacji będzie wynosiła 200 tys. zł.

Darmowy listopad w rezydencjach królewskich

Z inicjatywy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego rusza piąta edycja akcji Darmowy listopada w rezydencjach królewskich.

Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie, Zamek Królewski w Warszawie, łazienki Królewskie, Zamek Królewski na wawelu w listopadzie udostępniają swoje zbiory bezpłatnie.

Rok akademicki 2016/2017 na UTW

Tradycyjnie w październiku wszyscy studenci wracają do swoich uczelni. Dotyczy to również słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku, którzy  radosnym  „Gaudeamus”, rozpoczęli rok akademicki 2016/2017.

W polskich warunkach UTW powstają i funkcjonują w ramach struktur uczelni wyższych (jest to tzw. model francuski) lub są zakładane przez stowarzyszenia i fundacje, mogą działać przy domach kultury, bibliotekach, ośrodkach pomocy społecznej (jest to tzw. model brytyjski).

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych

Każdego roku 1 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ  14 grudnia 1990 roku.  Jego celem jest kształtowanie pozytywnego postrzegania osób starszych oraz podejmowania wszelkich działań w wymiarze społecznym dla zapewnienia godnego życia. 

Z tej okazji składam wszystkim  Seniorom na Mazowszu serdecznie życzenia. Niech każdy kolejny dzień życia będzie dla Państwa najpiękniejszym dniem w jego jesiennym wydaniu.

 

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej