Archiwum 2016

Informacja w sprawie wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszając osoby starsze z terenu województwa mazowieckiego do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Ustalenia ze spotkania w  Warszawie w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w dniu 17 sierpnia 2016 r.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych zrzeszających osoby starsze (lista w załączeniu).

Spotkanie dotyczyło:

Badania n/t uprzedzeń

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich poszukuje osoby powyżej 65 roku życia do udziału w badaniu społecznym na temat przemocy wobec osób starszych.

Na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich prowadzone będzie badanie dotyczącego przemocy motywowanej uprzedzeniami. W związku z powyższym, poszukiwane są osoby, które w ciągu ostatnich pięciu lat doświadczyły: przemocy, groźby lub zniszczenia mienia, mieszkają na terenie Warszawy oraz m.in. mają więcej jak 65 lat lub są niepełnosprawne.

Informacja w sprawie zasad wyboru przedstawicieli Gminnych Rad Seniorów z terenu województwa mazowieckiego do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Ustalenia ze spotkania w  Warszawie w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w dniu 8 sierpnia 2016 r.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 24 Gminnych Rad Seniorów (lista w załączeniu).

Ogólne zasady wyboru delegatów do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów:

Punkty Cyfrowego Wsparcia Seniora w Warszawie

W 26 punktach na terenie stolicy doradcy nieodpłatnie nauczą osoby 60+ obsługi komputera, smartfona, aparatu fotograficznego lub innych urządzeń cyfrowych.

W Punktach Cyfrowego Wsparcia Seniora każdy mieszkaniec Warszawy powyżej 60. roku życia może spotkać się z doradcą cyfrowym na godzinną konsultację.

Wystarczy wcześniej zapisać się telefonicznie na spotkanie w wybranym przez siebie punkcie. Punkty znajdują się w każdej dzielnicy Warszawy. Łącznie jest ich 26.

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej