Archiwum 2016

Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” nagrywa wspomnienia seniorów

Akcja jest częścią długofalowego projektu "Pamięć. Przyjaźń. Pomoc" współfinansowanego ze środków Fundacji "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość" z Berlina.

Wszystkie osoby, które chcą się podzielić swoimi wspomnieniami z młodszymi pokoleniami mogą zapoznać się ze szczegółami projektu na stronie:

http://projekt.malibracia.org.pl/nagrywamy-wspomnienia-osob-70/

 

Spotkanie dla organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów na terenie województwa mazowieckiego, w związku z realizacją prac związanych z wyborem delegatów na II kadencję Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej uprzejmie informuje,  w dniu 17 sierpnia 2016 r. w godz. 10.30 – 15.00 w siedzibie MCPS  w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62A, (sala konferencyjna, VI piętro), odbędzie się spotkanie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń), które w ramach zadań statutowych działają  na rzecz osób starszych.

Wybór delegatów z terenu województwa mazowieckiego na II kadencję Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów  przystąpiło do prac związanych z akredytacją delegatów na II kadencję Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, której sesja plenarna odbędzie się w Sejmie RP w dniu 1 października br.

Zgodnie z decyzje Marszałka Województwa Mazowieckiego procedurą wyboru delegatów na terenie Mazowsza została powierzona Pełnomocnikowi Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. polityki senioralnej Pani Barbarze Kucharskiej, Zastępcy Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Otwarty konkurs ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2015

ASOS

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) w edycji na rok 2016, na 2244 złożone wnioski dofinansowano 421 organizacje pozarządowe z całego kraju, z czego 75 z terenu województwa mazowieckiego.

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej