Archiwum 2016

Rada ds. Polityki Senioralnej

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 18 maja br. odbyło się  inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Polityki Senioralnej.

Centrum Aktywności Seniora w Płocku

W Płocku, 16 maja 2016 r.  rozpoczął się remont budynku, w którym po przebudowie będzie się mieściło Centrum Aktywności Seniora, a także sala koncertowa na około 150 miejsc. Całkowity koszt tej inwestycji to ponad 1,4 mln zł.

Przebudowywany budynek jest parterowy, niepodpiwniczony, przystosowany dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach. Docelowo będzie mogło z niego korzystać około 180 osób w ciągu doby w zakresie różnych aktywności, w tym także chorych na chorobę Alzheimera.

Warszawa tańczy tango

"Warszawa tańczy tango" jest to projekt, podczas którego odbędą się trzymiesięczne warsztaty taneczne, koncert i milonga dla Warszawiaków.

Wydarzenia są realizowane w Mazowieckim Instytucie Kulturze (ul. Elektoralna 12). W projekcie mogą uczestniczyć wszystkie osoby, bez względu na wiek i umiejętności taneczne.

Głos seniorów w sprawie bezpłatnych leków

W ramach kampanii społecznej osoby starsze oraz ich opiekunowie mogą przesyłać do Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej wykaz leków, które przyjmują na stałe.

Zebrana informacja zostanie przekazana do Ministerstwa Zdrowia z nadzieją, że zostaną one ujęte w wykazie laków darmowych. Więcej informacji na stronie http://www.rynekaptek.pl/marketing-i-zarzadzanie/seniorzy-sami-tworza-li...

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej