Archiwum 2016

17. Ogólnopolski Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS 2016” – eliminacje.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaprasza pochodzące ze środowisk senioralnych zespoły artystyczne i osoby indywidualne z terenu województwa mazowieckiego do ubiegania się o rekomendacje, w ramach etapu wojewódzkiego, do kwalifikacji w 17. Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS 2016”.  Realizatorem przedsięwzięcia jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Główne założenia i cele przeglądu:

Choroby wieku senioralnego

Seniorzy są narażeni na różne czynniki sprzyjające rozwojowi chorób. W większości można im zapobiec prowadząc profilaktyczne badania kontrolne. Dotyczy to również  chorób wynikających z aktywności seksualnej. Jak podają dane statystyczne rośnie liczba przypadków zakażenia wirusem HIV wśród starszych wiekiem. Dotyczy to zwłaszcza kobiet. Ten trend jest widoczny w światowych statystykach. Teraz dotarł do Polski. Według statystyk (2013 r.) w grupie 50–59 lat wirusa wykryto u 72 osób, a w grupie 60+ u 23.

Seniorzy o Sejmiku Senioralnym Województwa Mazowieckiego - wyniki ankiet

Prezentujemy analizę ankiet dotyczących omawianych programów podczas Sejmiku Senioralnego Województwa Mazowieckiego w dniu 30.03.2016 r.: "Senior w przedszkolu" i "Seniorzy rodzinami wspierającymi" oraz ankiety ewaluacyjnej.

Plik do pobrania poniżej:

 

Druga edycja konkursu „Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych”

W imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich zapraszamy organizacje społeczne, nieformalne grupy, pracodawców i samorządy terytorialne oraz inne instytucji realizujące programy na rzecz osób starszych do udziału w drugiej edycji konkursu „Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych”.

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej