Archiwum 2017

W trosce o rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców Mazowsza….

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, od dnia 4 września 2017 roku prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w działaniu 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Prosto do krainy czarów - otwockie tournée aktorów seniorów

Samorząd Województwa Mazowieckiego dofinansował a reżyser z Wiązowskiego Teatru Muzycznego, we współpracy z Fundacją „To lubię” ze wsi Zakręt w powiecie otwockim oraz z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej w Wiązownie i w Sobieniach-Jeziorach zrealizowali projekt pod nazwą: „Seniorzy w krainie czarów”.

Fundacja ta przystąpiła w roku bieżącym do konkursu, prowadzonego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, który dotyczył wspierania inicjatyw społecznych w aktywizacji seniorów i integracji międzypokoleniowej.

Informacja dotycząca tzw. "małych grantów"

W dniu 12 września 2017 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył kwotę 404 500,42 zł na dofinansowanie poniżej wymienionych zadań publicznych w trybie pozakonkursowym (tzw. „małe granty”) w ramach art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i poz. 395).

Dzień Seniora 2017

Szanowni Seniorzy Mazowsza,

Październik – to miesiąc uroczystości obchodów Dnia Seniora.

Życzę Państwu długich lat życia w dobrym zdrowiu, pełnych rodzinnego ciepła,  pogody ducha. Niech jesień życia będzie czasem do realizacji marzeń, a każdy dzień niech dostarcza Państwu wielu radości i uśmiechu na twarzy.

W imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego
Elżbieta Lanc

 

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej