Archiwum 2017

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

W dniu 16 maja 2017 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 685/242/17 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2017 r. zadań publicznych w zakresie polityki społecznej w trzech obszarach współpracy:

1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

Formy wsparcia dziennego dla seniorów

Samorządy gminne i powiatowe na Mazowszu widzą potrzebę przygotowania się do demograficznego starzenia się społeczeństwa. Już w niedalekiej przyszłości, co czwarty mieszkaniec naszego regionu będzie miał więcej niż 60 lat. Coraz więcej będzie seniorów powyżej 80 roku życia.

Odpowiedzą na te potrzeby jest tworzenie dziennych form pomocy. Jedną z nich są dzienne domy pobytu, które mogą być tworzone wyłącznie ze środków własnych samorządu gminy lub znacznie dofinansowane z Rządowego Programu „Senior +”. 

Realizacja zadań przyjętych na II Sejmiku Senioralnym Województwa Mazowieckiego

Plik do pobrania poniżej.

Materiał opracowany przez Mazowieckie Porozumienie Rad Seniorów.

Święta Wielkanocne 2017

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,
obfitości na świątecznym stole i smacznego jajka,
oraz wiosennego nastroju w rodzinnym gronie i najbliższych osób.

Życzy
Barbara Kucharska
Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego
ds. Polityki Senioralnej

wraz z pracownikami

 

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej