Pełnomocnik ds. polityki senioralnej

Artur Pozorek (ur. 1978r.)

 • Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim.
 • W latach 2004-2005 - Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Od 2005 – Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych, Kierownik Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.
 • W latach 2009 – 2011 – Doradca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Członek Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I i II kadencji.
 • Wiceprzewodniczący Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

 • Kierownik Wydziału - w. 44
 • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl