Aktualności

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - polityka senioralna

Uchwałą nr 739/340/18 z dnia 15 maja 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w zakresie polityki senioralnej:

Spotkanie dotyczące wypracowania zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób starszych w województwie mazowieckim

 

 

Wypracowanie zasad współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego ze środowiskiem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

26 kwietnia 2018 r. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zorganizowało kolejne spotkanie w sprawie wypracowania zasad współpracy ze środowiskami senioralnymi. Tym razem gościliśmy w siedzibie MCPS przedstawicieli Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z terenu województwa mazowieckiego.

Wypracowanie zasad współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego ze środowiskiem rad seniorów

19 kwietnia 2018 r. w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej odbyło się spotkanie z Radami Seniorów, którego celem było wypracowanie zasad współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Wszystkich przybyłych gości przywitała Elżbieta Lanc, członek zarządu Województwa Mazowieckiego, Artur Pozorek, p.o. dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, oraz Elzbieta Bogucka, zastępca dyrektora MCPS.

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

 • Kierownik Wydziału - w. 44
 • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl