Aktualności

Spotkanie dotyczące wypracowania zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób starszych w województwie mazowieckim

 

 

Wypracowanie zasad współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego ze środowiskiem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

26 kwietnia 2018 r. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zorganizowało kolejne spotkanie w sprawie wypracowania zasad współpracy ze środowiskami senioralnymi. Tym razem gościliśmy w siedzibie MCPS przedstawicieli Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z terenu województwa mazowieckiego.

Wypracowanie zasad współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego ze środowiskiem rad seniorów

19 kwietnia 2018 r. w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej odbyło się spotkanie z Radami Seniorów, którego celem było wypracowanie zasad współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Wszystkich przybyłych gości przywitała Elżbieta Lanc, członek zarządu Województwa Mazowieckiego, Artur Pozorek, p.o. dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, oraz Elzbieta Bogucka, zastępca dyrektora MCPS.

Spotkanie dotyczące wypracowania zasad współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z PZERiI

 

 

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej