Aktualności

OTWARTY KONKURS OFERT – POLITYKA SENIORALNA

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 245/315/18 z dnia 6 lutego 2018 r. ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Termin składania ofert wyznacza się od dnia 6 lutego 2018 r. do dnia 28 lutego 2018 r. do godz. 15:00.

Spotkanie przedstawiające działania Samorządu Województwa Mazowieckiego dotyczące polityki senioralnej w 2018 r.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie uprzejmie informuje, iż w dniu 12 lutego 2018 r. w siedzibie Centrum przy ul. Nowogrodzkiej 62a (sala konferencyjna VI piętro) odbędzie się spotkanie, którego celem będzie przedstawienie działań dotyczących polityki senioralnej podejmowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w roku 2018.

Życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka 2018

Życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka 2018

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

 • Kierownik Wydziału - w. 44
 • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl