Aktualności

Ważne informacje dla seniorów przygotował Rzecznik Praw Obywatelskich

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich przygotowało cykl poradników:

 1. Prawa socjalne seniorów podróżujących za granice. Poradnik dla osób starszych.
 2. Ubezpieczenia społeczne. Poradnik  dla osób starszych.
 3. Praca. Poradnik dla osób starszych.
 4. Usługi finansowe. Poradnik dla osób starszych.
 5. Prawa człowieka - poradnik dla osób starszych.

 Publikacje są dostępne tutaj: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/poradniki

Gminne rady seniorów, czyli współdecydowanie seniorów w sprawach dla nich ważnych

Władze samorządowe gmin mogą powoływać rady seniorów. Zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy o samorządzie gminnym uchwaloną przez Sejm RP w październiku 2013 (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 i645), rady mają charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Dzięki pracy rad seniorów osoby starsze mogą skutecznie korzystać z prawa do współdecydowania o działaniach podejmowanych w gminie a gminy zyskują nowego partnera w realizacji działań dla swoich najstarszych mieszkańców.

Spotkanie z przedstawicielami Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z władzami województwa

W dniu 5 marca br. odbyło się pierwsze z serii spotkań władz województwa z organizacjami pozarządowymi zrzeszającymi osoby starsze. Spotkanie prowadziła Pani Elżbieta Lanc -Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Szczegółowa relacja ze spotkania znajduje się pod poniższym adresem:

http://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,4858,mazowsze-otwarte-na-seniorow.html

POLITYKA SENIORALNA na Mazowszu

W listopadzie 2014 roku  Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził nową Strategię Polityki Społecznej dla naszego województwa na lata 2014-2020. Dokument ten jest swoistą mapą drogową dla realizacji celów społecznych, przyjętych przez Samorząd.

Ważną grupą społeczną określoną w Strategii Polityki Społecznej są osoby starsze -60+. Zarząd Województwa Mazowieckiego powołał również Pełnomocnika do spraw Polityki Senioralnej, którego zadaniem jest pełnienie funkcji koordynacyjno-informacyjnej i wykonawczej dla działań i programów dotyczących seniorów.

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

 • Łukasz Wodowski
 • Tel.: (22) 622 42 32 w. 49
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz

 

 • Danuta Książek
 • Tel.: (22) 622 42 32 w. 63
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl