Aktualności

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

W dniu 16 maja 2017 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 685/242/17 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2017 r. zadań publicznych w zakresie polityki społecznej w trzech obszarach współpracy:

1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

Formy wsparcia dziennego dla seniorów

Samorządy gminne i powiatowe na Mazowszu widzą potrzebę przygotowania się do demograficznego starzenia się społeczeństwa. Już w niedalekiej przyszłości, co czwarty mieszkaniec naszego regionu będzie miał więcej niż 60 lat. Coraz więcej będzie seniorów powyżej 80 roku życia.

Odpowiedzą na te potrzeby jest tworzenie dziennych form pomocy. Jedną z nich są dzienne domy pobytu, które mogą być tworzone wyłącznie ze środków własnych samorządu gminy lub znacznie dofinansowane z Rządowego Programu „Senior +”. 

Święta Wielkanocne 2017

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,
obfitości na świątecznym stole i smacznego jajka,
oraz wiosennego nastroju w rodzinnym gronie i najbliższych osób.

Życzy
Barbara Kucharska
Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego
ds. Polityki Senioralnej

wraz z pracownikami

 

II Sejmik Senioralny Województwa Mazowieckiego

Samorząd Województwa Mazowieckiego przy współpracy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej zorganizował Drugi Sejmik Senioralny. Spotkanie odbyło się w dniu 30 marca 2017 r. w warszawskim Kinie Praha.

Uczestnikami Sejmiku byli przedstawiciele rad seniorów, uniwersytetów trzeciego wieku, organizacji pozarządowych i Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, którzy mieli okazję do wzajemnego poznania się i zintegrowania, wymiany doświadczeń w zakresie podejmowanych inicjatyw w naszym regionie.

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

 • Kierownik Wydziału - w. 44
 • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl