Aktualności

Wolny Uniwersytet Cyfrowy - zaproszenie do udziału w projekcie

Szanowni Państwo,

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, pragnie poinformować Państwa o możliwości wzięcia udziału osób powyżej 65 roku życia z terenu Mazowsza w projekcie nauczania Seniorów korzystania z komputerów i Internetu w ramach nowatorskiej inicjatywy Wolnego Uniwersytetu Cyfrowego.  

Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - otwarty konkurs ofert

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 284/221/17 z dnia 21 lutego 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Informacja o otwartym konkursie ofert - Program Wieloletni "SENIOR+" na lata 2015 - 2020 edycja 2017 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego "SENIOR +"  rozpoczęło nabór wniosków  na tworzenie Dziennych Domów  "Senior +' i Klubów "Senior +". 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację Programu w 2017 r. wynosi: 30 mln zł

Wysokość środków planowana na:

OTWARTY KONKURS OFERT

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 208/218/17 z dnia 7 lutego 2017 r.

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

 • Kierownik Wydziału - w. 44
 • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl