Galerie zdjęć

Dzienny Dom Senior – Wigor dla mieszkańców Błonia

W sobotę, 19 grudnia 2015 r. otwarty został w Błoniu ośrodek dziennego wsparcia dla seniorów „Senior-Wigor”. Skorzystają z niego przede wszystkim osoby samotne, wymagające pomocy w prowadzeniu gospodarstwa oraz niepełnosprawne. W uroczystym otwarciu wzięła udział Pani Barbara Kucharska – Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Polityki Senioralnej.

Otwarcie Domu Senior Wigor w Woli Karczewskiej

Konferencja „Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce”

W dniu 5 listopada 2015 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie odbyła się konferencja: "Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce” zorganizowana w ramach projektu systemowego:  Formalne i nieformalne instytucje opieki w Polsce. Etap pierwszy prac, realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zainicjowanego przez Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz MPiPS.

Medal Pamiątkowy Pro Masovia dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ursusie

Za wybitne zasługi i całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Ursusie zostało uhonorowane Medalem Pro Masovia. Został on wręczony Pani Prezes Lucynie Wasilewskiej podczas XIII inauguracji roku akademickiego 2016/2017.

 

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

 • Kierownik Wydziału - w. 44
 • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl