Publikacje

Deinstytucjonalizacja i Rozwój Usług Społecznych na Mazowszu Biuletyn informacyjny 2016

Biuletyn do pobrania.

Aktywizator seniorów - poradnik

Książka zawiera to, czego najbardziej brakuje osobom pracującym z seniorami – propozycje konkretnych zajęć. W codziennym zabieganiu, konieczności zapewnienia jak najlepszej opieki i zaspokajania indywidualnych potrzeb każdego seniora nie zawsze jest czas na kreatywne podejście do przygotowania zajęć terapeutycznych czy wypełnienie wolnego czasu podopiecznych. Publikacja jest odpowiedzią na tę potrzebę. Oferuje pomysł na zajęcia skierowane do osób starszych o różnych możliwościach intelektualnych i psychoruchowych.

Złota księga dobrych praktyk na rzecz społecznego uczestnictwa osób starszych

Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych – red. Dariusz Supeł

Publikacja BRPO

BAROMETR MAZOWSZA. Charakterystyka i potencjał osób starszych.

TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA Nr 17: BAROMETR MAZOWSZA. Charakterystyka i potencjał osób starszych.

Redakcja „TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA”, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej