Publikacje

Wiem, że mam prawo...

Seria publikacji:

Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje.

Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje. Publikacja przygotowana przez członków Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich .

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/publikacje-monografie

Samorządowa polityka senioralna na Mazowszu

Osoby w wieku emerytalnym to bardzo zróżnicowana wiekowo grupa od 60+ do 100+. Kiedy emeryt staje się seniorem to najczęściej myślimy o wieku 85+ ale także można tu mówić o sprawności i samodzielności życiowej, która nie odnosi się tylko do lat kalendarzowych. Stąd dla opisania polityki senioralnej konieczne jest odniesienie się do wielu dziedzin a dla jej opisania analizuje się między innymi; stan zdrowia, sytuację finansową, aktywność na ryku pracy, decyzje emerytalne, sytuację rodzinną, relacje społeczne i aktywność społeczną.

Seniorzy w województwie mazowieckim w świetle wyników narodowego spisu ludności i mieszkań 2011.

Opracowane przez : Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych 2013, specjalistyczny ośrodek działający w strukturze organizacyjnej Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

 • Kierownik Wydziału - w. 44
 • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl