Publikacje

Wiem, że mam prawo...

Seria publikacji:

Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje.

Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje. Publikacja przygotowana przez członków Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich .

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/publikacje-monografie

Samorządowa polityka senioralna na Mazowszu

Osoby w wieku emerytalnym to bardzo zróżnicowana wiekowo grupa od 60+ do 100+. Kiedy emeryt staje się seniorem to najczęściej myślimy o wieku 85+ ale także można tu mówić o sprawności i samodzielności życiowej, która nie odnosi się tylko do lat kalendarzowych. Stąd dla opisania polityki senioralnej konieczne jest odniesienie się do wielu dziedzin a dla jej opisania analizuje się między innymi; stan zdrowia, sytuację finansową, aktywność na ryku pracy, decyzje emerytalne, sytuację rodzinną, relacje społeczne i aktywność społeczną.

Seniorzy w województwie mazowieckim w świetle wyników narodowego spisu ludności i mieszkań 2011.

Opracowane przez : Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych 2013, specjalistyczny ośrodek działający w strukturze organizacyjnej Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej