Publikacje

Złota księga dobrych praktyk na rzecz społecznego uczestnictwa osób starszych

Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych – red. Dariusz Supeł

Publikacja BRPO

BAROMETR MAZOWSZA. Charakterystyka i potencjał osób starszych.

TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA Nr 17: BAROMETR MAZOWSZA. Charakterystyka i potencjał osób starszych.

Redakcja „TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA”, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

Wiem, że mam prawo...

Seria publikacji:

Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje.

Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje. Publikacja przygotowana przez członków Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich .

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/publikacje-monografie

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej