Publikacje

Samorządowa polityka senioralna na Mazowszu

Osoby w wieku emerytalnym to bardzo zróżnicowana wiekowo grupa od 60+ do 100+. Kiedy emeryt staje się seniorem to najczęściej myślimy o wieku 85+ ale także można tu mówić o sprawności i samodzielności życiowej, która nie odnosi się tylko do lat kalendarzowych. Stąd dla opisania polityki senioralnej konieczne jest odniesienie się do wielu dziedzin a dla jej opisania analizuje się między innymi; stan zdrowia, sytuację finansową, aktywność na ryku pracy, decyzje emerytalne, sytuację rodzinną, relacje społeczne i aktywność społeczną.

Seniorzy w województwie mazowieckim w świetle wyników narodowego spisu ludności i mieszkań 2011.

Opracowane przez : Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych 2013, specjalistyczny ośrodek działający w strukturze organizacyjnej Urzędu Statystycznego w Warszawie.

EUROPEJSKI ROK AKTYWNOŚCI OSÓB STARSZYCH I SOLIDARNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ 2012

W najbliższych latach Polska, podobnie jak większość państw europejskich, będzie w coraz większym stopniu zmagać się z wyzwaniem, jakim jest starzenie się społeczeństwa. W odpowiedzi na te wyzwania rok 2012 został na podstawie decyzji Parlamentu Europejskiego oraz Rady nr 940/2011/UE z dnia 14 września 2011 r. ustanowiony Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce jest jedną z najnowszych publikacji, w ramach której podjęto szerokie badania nad kondycją społeczną oraz ekonomiczną polskich seniorów. Zespół naukowy pod kierownictwem prof. Piotra Błędowskiego, w sposób kompleksowy odniósł się do zjawiska starzenia się polskiego społeczeństwa. Na wstępie przedstawiono m.in.

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej