Publikacje

EUROPEJSKI ROK AKTYWNOŚCI OSÓB STARSZYCH I SOLIDARNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ 2012

W najbliższych latach Polska, podobnie jak większość państw europejskich, będzie w coraz większym stopniu zmagać się z wyzwaniem, jakim jest starzenie się społeczeństwa. W odpowiedzi na te wyzwania rok 2012 został na podstawie decyzji Parlamentu Europejskiego oraz Rady nr 940/2011/UE z dnia 14 września 2011 r. ustanowiony Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce jest jedną z najnowszych publikacji, w ramach której podjęto szerokie badania nad kondycją społeczną oraz ekonomiczną polskich seniorów. Zespół naukowy pod kierownictwem prof. Piotra Błędowskiego, w sposób kompleksowy odniósł się do zjawiska starzenia się polskiego społeczeństwa. Na wstępie przedstawiono m.in.

Biała Księga na temat Zdrowego Starzenia

„Biała Księga na temat Zdrowego Starzenia” powstała w odpowiedzi na nieuchronne zmiany demograficzne w polskim społeczeństwie. Dokument ten jest efektem wspólnej pracy Koalicji na rzecz Zdrowego Starzenia, w prace której zaangażowało się również Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zawarte w nim rekomendacje dotyczą głównie polityki zdrowotnej oraz polityki społecznej państwa w związku ze zmianami demograficznymi w Polsce.

EKSPERTYZA Indeks aktywnego starzenia się w ujęciu regionalnym

Ekspertyza Indeks aktywnego starzenia się w ujęciu regionalnym została przygotowana na zlecenie Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W opracowaniu został podjęty temat „aktywnego starzenia” w Polsce, który analizowany był na poziomie województw. Przy opracowywaniu indeksu aktywnego starzenia się w ujęciu regionalnym dla Polski (RAAI PL) opierano się na analogicznym wskaźniku aktywnego starzenia się Active Agening Index (AAI).

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej