Publikacje

Biała Księga na temat Zdrowego Starzenia

„Biała Księga na temat Zdrowego Starzenia” powstała w odpowiedzi na nieuchronne zmiany demograficzne w polskim społeczeństwie. Dokument ten jest efektem wspólnej pracy Koalicji na rzecz Zdrowego Starzenia, w prace której zaangażowało się również Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zawarte w nim rekomendacje dotyczą głównie polityki zdrowotnej oraz polityki społecznej państwa w związku ze zmianami demograficznymi w Polsce.

EKSPERTYZA Indeks aktywnego starzenia się w ujęciu regionalnym

Ekspertyza Indeks aktywnego starzenia się w ujęciu regionalnym została przygotowana na zlecenie Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W opracowaniu został podjęty temat „aktywnego starzenia” w Polsce, który analizowany był na poziomie województw. Przy opracowywaniu indeksu aktywnego starzenia się w ujęciu regionalnym dla Polski (RAAI PL) opierano się na analogicznym wskaźniku aktywnego starzenia się Active Agening Index (AAI).

RAPORT Stres okołoemerytalny w ujęciu zdrowotnym, ekonomicznym, psychologicznym i społecznym

Raport został przygotowany na zlecenie Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Publikacja jest elementem szerszej diagnozy sytuacji osób starszych w Polsce. Kompleksowo podejmuje temat  uwarunkowań kondycji psychofizycznej osób w wieku okołoemerytalnym, m.in. takie zagadnienia jak: problemy zdrowotne i profilaktyka w miejscu pracy, sytuacja ekonomiczna, problemy psychologiczne, partycypacja społeczna osób starszych, edukacja.

Wskaźnik aktywnego starzenia w ujęciu regionalnym - 2014

Podobnie jak w pierwszej wersji wskaźnika aktywnego starzenia (2013) – także w II edycji (wersji uaktualnionej, tj. 2014) metodologia wykorzystana do wyliczenia wskaźnika aktywnego starzenia w ujęciu regionalnym dla Polski (w skrócie RAAI PL – regional active ageing Poland, regionalny indeks aktywnego starzenia w Polsce) opiera się na metodologii oryginalnego Active Ageing Index.

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej