Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów

Powiat: 

m. st. Warszawa

Adres: 

ul. Wyspiańskiego 6/8
01-577 Warszawa
Polska

Telefon: 

(22)839-40-88

E-mail: 

centrumseniora@tlen.pl

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej