Centrum ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Płocka

Powiat: 

m. Płock

Adres: 

ul. Misjonarska 22
09–400 Płock
Polska

Telefon: 

(22) 761-39-45

E-mail: 

krzysztof.lebkowski@gmail.com

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej