Dom Dziennego Pobytu

Powiat: 

m. st. Warszawa

Adres: 

ul. Plutonowych 10
04-404 Warszawa
Polska

Telefon: 

(22)611-93-80

E-mail: 

ddprem@wp.pl

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej