Dom Pomocy Społecznej

Typ domu: 

dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

Powiat: 

grójecki

Adres: 

ul. Ogrodowa 18
26-420 Nowe Miasto
Polska

Telefon: 

(48) 674 00 70

E-mail: 

dpsnm@data.pl

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej