Dom Pomocy Społecznej "Jaśmin"

Typ domu: 

dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych

Powiat: 

białobrzeski

Adres: 

Stary Gózd 35
26-806 Stara Błotnica
Polska

Telefon: 

606698763

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej