Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"

Typ domu: 

dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych

Powiat: 

ciechanowski

Adres: 

ul. Batalionów Chłopskich 12
04-600 Ciechanów
Polska

Telefon: 

(23) 672 14 85

E-mail: 

dps.kombatant@interia.pl

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej