Dom Pomocy Społecznej "Pod Topolami" w Lesznowoli

Typ domu: 

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Powiat: 

grójecki

Adres: 

Lesznowola, ul. Grójecka 1
05-600 Grójec
Polska

Telefon: 

(48) 664 25 48

E-mail: 

dpslesznowola@vp.pl

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej