Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym

Typ domu: 

dla osób w podeszłym wieku

Powiat: 

grodziski

Adres: 

ul. Ks. M. Oziębłowskiego 20
05-825 Izdebno Kościelne
Polska

Telefon: 

(22) 734 37 42

E-mail: 

dpsizdebno@o2.pl

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej