Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu

Typ domu: 

dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

Powiat: 

białobrzeski

Adres: 

Niedabyl 36A
26-804 Stromiec
Polska

Telefon: 

(48) 619 10 286/619 10 28

E-mail: 

dpsniedabyl@bialobrzegipowiat.pl

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej