Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach

Typ domu: 

dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych

Powiat: 

grójecki

Adres: 

Tomczyce 40
05-640 Mogielnica
Polska

Telefon: 

(48) 66 90 554

E-mail: 

dpstomczyce01@e.m4u.pl

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej