Dzienny Dom Opieki Senior-WIGOR

Powiat: 

płocki

Adres: 

ul. Płońska 2
09-460 Mała Wieś
Polska

Telefon: 

(24) 269-79-73

E-mail: 

seniorwigor@malawies.pl

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej