Dzienny Dom Pobytu Senior-WIGOR

Powiat: 

ostrowski

Adres: 

ul. Goworowska 39
07-311 Wąsewo
Polska

Telefon: 

(29) 679-98-60

E-mail: 

senior-wigor@wasewo.pl

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla seniorów, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące polityki senioralnej Mazowsza. 

Osoby do kontaktu

  • Kierownik Wydziału - w. 44
  • Pracownicy Wydziału - w. 43

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej